Registration Form


 • Investment adviser: Junior Portfoliomanagement

 • Dag(delen):

  11

  studiebelasting:

  0

  totale tijd:

  38,5

  doelgroep:

  De module Junior Portfolio Management richt zich in de eerste plaats tot al wie geïnteresseerd is in het evalueren en het waarderen van roerende beleggingen en daarover een grondige kennis wil opbouwen of verder uitbreiden. Deze module richt zich in eerste instantie tot mensen die door hun professionele bezigheden behoefte hebben aan een grondige vorming over het beleggen en op de hoogte willen blijven van de recentste ontwikkelingen in de wereld van de beleggingen. Daarbij wordt gedacht aan de talrijke specialisten in financiële instel­lingen, zowel zij die achter de schermen wer­ken als zij die het cliënteel te woord staan. Uiteraard geldt dit ook voor de steeds groeiende groep van analisten en het raadgevend personeel in beursvennootschappen. Er wordt heel wat aandacht besteed aan de problematiek van de asset allocatie en het risk management. Ook privé-beleggers die de noodzaak aanvoelen van een opleiding die hen in staat stelt een portefeuille op te bouwen die afgestemd is op hun behoeften kunnen deze opleiding volgen. Alhoewel het bezit van een diploma van hoger onderwijs geen uitdrukkelijke voorwaarde tot deelname is, moet toch wel worden gesteld dat de cursussen op (post)universitair niveau gegeven worden. Deze opleiding richt zich dus tot de verantwoordelijken bij talrijke institutionele beleggers, medewerkers uit financiële departementen, zakenkantoren, financial planners, accountants, enz. en de geïnteresseerde privépersoon voor wie het opdoen of verdiepen van de kennis rond het opbouwen en het beheren van een beleggingsportefeuille noodzakelijk is.

 • Na het ineenstorten van de internetzeepbel en de talrijke schandalen leken vele beleggers hun interesse in de beurs verloren te hebben. Stilaan keerde het vertrouwen echter terug en sinds enige tijd trekken beleggers opnieuw naar de beurs. Lage rentestanden leiden bovendien tot een zoektocht naar meer rendabele manieren om te beleggen. Parallel met die vernieuwde interesse van de belegger is de behoefte ontstaan aan professionelen die niet alleen de gewone burger, maar ook de institutionelen kunnen adviseren bij een juiste keuze van de beleggingen. Daarbij stellen zij hoge eisen, niet alleen wat hun rendement betreft, maar ook met betrekking tot het risico dat zij (willen) lopen. Door de moeilijke marktomstandigheden en het toenemend aanbod van nieuwe producten is het opvolgen van de financiële ontwikkelingen echter een hachelijke en ook zeer tijdrovende bezigheid geworden waarin men moeilijk alles kan kennen en weten. En toch is het ongeveer dat wat het cliënteel verlangt.

kosten

naamexcl. btwincl. btw
Deelnamekost € 1.760,00€ 1.760,00

geplande data

DatumDeelnemersDagenPlaatsInschrijven
1 oktober 20207/4311
30 september 202112/3811Brussel

wachtlijst

Geen geschikte data: we bepalen deze in overleg!
Deelnemers aanmelden