Onderdelen

OnderdeelDatumTijdLocatie
Verschillende statuten in het Belgisch sociaal recht - de algemene geldigheidsvoorwaarden van overeenkomsten - de hiërarchie van rechtsbronnen in het sociaal recht - loon en loonkost (employer cost)16 januari 202018:00 - 21:30
Soorten arbeidsovereenkomsten - concurrentiebeding - scholingsbeding - aansprakelijkheid van de werkgever en de werknemer - het arbeidsreglement - schorsing van de arbeidsovereenkomst: ziekte23 januari 202018:00 - 21:30
Schorsing van de arbeidsovereenkomst: vakantie, staking, ouderschapsverlof, tijdskrediet30 januari 202018:00 - 21:30
Beëindiging van arbeidsovereenkomst met opzegtermijn - de opzegvergoeding - ontslag om dringende reden13 februari 202018:00 - 21:30
Outplacement - ontslag van werknemersvertegenwoordigers - collectief arbeidsrecht: organisatie van sociaal overleg in België20 februari 202018:00 - 21:30
Overzicht van de structuur en financiering van de Belgische sociale zekerheid - de gezinsbijslagen - werkloosheid - het rustpensioen19 maart 202018:00 - 21:30
Het overlevingspensioen - ziekte- en moederschapsuitkeringen - arbeidsongevallen - regelingen specifiek voor zelfstandigen na bevalling of ernstige ziekte20 maart 202018:00 - 21:30